Nordbi

Biodling

Vi människor reflekterar väldigt lite kring bin och andra insekter vi har omkring oss. Utan bin, både sociala och solitära skulle vi inte ha bär och frukter. I stora delar av världen dör bin ut, och man pratar om den “stora bidöden”. Här i Sverige har våra bin varit hårt drabbade av Varroakvalstret som försvagar samhällena och kan tar död på hela samhällen. I andra delar av världen har man funnit att insektsmedlen man sprutar på grödorna skadar binas finkänsliga navigeringssystem så att de inte hittar hem till sina kupor igen. Även odling av en och samma gröda på enorma plantage skadar bina. De behöver nektar från olika växter som blommar vid olika tillfällen under sommaren för att överleva.

Förr fanns det kupor på var och var annan gård, men idag står materialet oanvänt i gamla ladugårdar.

Foto: Martin Wilhelmsson, Bikuporna.

Foto: Martin Wilhelmsson, Bikuporna.

Ju mer man lär sig om bin desto mindre förstår man. Det är en sådan ofantlig mängd individer som samarbetar och samverkar med varandra att det är ofattbart. Det ska väldigt lite till för att den totala balansen som råder ska rubbas. Otroligt intressant!

Och honung smakar ju så gott!

Foto: Madelene Wilhelmsson, Honungsskörd

Foto: Madelene Wilhelmsson, Honungsskörd

Under 2011 gick Madelene en biodlarkurs och vi köpte ett samhälle. Det var väldigt svagt när jag fick det och det gick lite trögt med starten. Men vi invintrade det och 2012 var det väldigt starkt.

Under senare delen av året fick vi det otroliga erbjudandet att köpa nio kupor och all tänkbar utrustning av en biodlare som skulle flytta.

Så 2012 invintrade vi 11 samhällen i två bigårdar. Vårt mål är att ha ca 20 samhällen i två bigårdar. Vi vill så småningom sälja avläggare till andra som vill bli biodlare, eller som vill utöka sin bigård. Vi har också planer på att lära oss att odla drottningar.

Merparten av våra bin är av rasen Nordiskt bi. En lantras som i princip varit utdöd. Läs gärna mer om rasen och om projektet att rädda bina här: Nordens ark om Nordiskt bi eller Nordbi.nu.

Comments are closed.